Sürtünmeli Sarkaç İzolatörler (Friction Pendulum Bearing) yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilerek, yapının salınım periyodunu artırarak  yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini amaçlar. İzolatöre gelen yatay kuvvetler statik sürtünme kuvvetini aşar ise plakalar arasında yer alan çelik küre konkav şekilde üretilmiş olan alt plakanın üzerinde kaymaya başlar. Aktif hale geçen izolatör, üzerindeki yapının  salınımlar yapmasını sağlar. 

Sürtünmeli Sarkaç İzolatörlerin Tasarım Kriterleri, uygulama yerindeki zeminin özelliği, deprem büyüklükleri ve üst yapının özellikleri dikkate alınarak;

• Periyot

• Deplasman kapasitesi

• Düşey yük taşıma kapasitesi

• Enerji sönümleme kapasitesi

• Rijitlik katsayısı

• Sürtünme değerleri gibi teknik özelliklerin belirlenerek ve üretimi takiben her izolatör için gerçek yük ve deprem büyüklüğü belirlenerek standartlara göre testler yapılması gerekmektedir.