Yapının rijitliğini azaltmak suretiyle periyodunu uzatarak daha az deprem yükü etkimesi hedeflenir. Yerdeğiştirmeler izolatör seviyesinde gerçekleşerek, üst yapıdaki göreli ve mutlak deplasmanın azaltılması sağlanır. Yapıdaki sönüm oranını ve enerji tüketme becerisini artırarak yapıya etki eden kuvvetlerin azaltılması ve deplasmanların kontrol altına alınması hedeflenir.

Genel olarak 3 tiptirler

1. Düşük Sönümlü Kauçuk İzolatörler (LDRB)

2. Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatörler (HDRB)

3. Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörler (LRB)

 

Kurşun çekirdekli izolatör, tabakalar halinde bulunan yuvarlak şekildeki kauçuk ve çelik plakalardan imal edilmiş izolatördür. İnce kauçuk tabakalar ile çelik plakaların bir sıcak preslemeden sonra yapıştırılması sureti ile imal edilmektedirler. Bu izolatörlerin ortasına, ayrıca bir enerji sönümleme kapasitesi sağlamak üzere, kurşun çekirdek yerleştirilmektedir.