İki ayrı eleman kullanılması sayesinde, yapı periyodu ve sönümleme oranları birbirinden bağımsız olarak tasarlanabilir sistemde; Elastomer İzolatörler, davranışları oldukça basit ve iyi bilinen bir mesnet çeşidi,Sürtünmeye dayalı sönümleyiciler ise davranış prensibi oldukça basit olan sönümleme yapılarıdır.

Kullanılan sönümleyicilerin sönümleme özellikleri ısıya, depremin hızına, ortam şartlarına bağımlı değildir. Testleri kolaydır ve pahalı değildir. 

Sönümleyicilerin optimal yerleşimi ile Türkiye’de birçok projede gözlemlenen yapısal düzensizliklerin etkileri en aza indirilebilir. 

Sürtünmeye dayalı sönümleyicilerin sönümleme kapasiteleri, kurşun çekirdekli elastomer ve sürtünmeye dayalı izolatörlere göre oldukça yüksektir.

Önerilen sistem ve kullanılan izolatör ve sönümleyiciler, pratikte uygulanmış ve bu yapılar şiddetli depremleri hasar almadan atlatmışlardır.