Yapıdan beklenen süneklik ihtiyacını azaltır veya kaldırır

Yüksek enerji sönümleme dayanım artışını ekonomik maliyetler ile sağlanması

Kolay ve süratli montaj-demontaj, tekrar kullanılabilme, yerinde kolaylıkla ayar yapılabilmesi

Mevcut yapıyı boşaltmadan kısa sürede uygulama imkanı

Kolay, süratli, ekonomik bakım maliyetleri,

Maksimum performansını sürekli konuma

Çok farklı problemlerin çözümü için çok farklı tipte üretim

Güvenilir performans Compact, hafif tasarım

Çok dar alanlarda uygulanabilme