Sık Sorulan Sorular

• Neden Sönümleyici ?

1. Yapıdan beklenen süneklik ihtiyacını azaltır veya kaldırır

2. Yüksek enerji sönümleme dayanım artışını ekonomik maliyetler ile sağlanması

3. Kolay ve süratli montaj-demontaj, tekrar kullanılabilme, yerinde kolaylıkla ayar yapılabilmesi, Mevcut yapıyı boşaltmadan kısa sürede uygulama imkanı

4. Kolay, süratli, ekonomik bakım maliyetleri, Maksimum performansını sürekli konuma

5. Çok farklı problemlerin çözümü için çok farklı tipte üretim

6. Güvenilir performans

7. Compact, hafif tasarım

8. Çok dar alanlarda uygulanabilme

 

 

Klasik Güçlendirmeden farkı ne?

Klasik Yöntem:         Yapılan uygulamalar gelen deprem kuvvetini arttırmaktadır.

- Yapı Eleman Kapasitesi ve Kesitlerinin Artırılması Kesitlerin büyütülmesi

-Betonarme, çelik manto FRP sargı veya FRP levha ekleme

-Ççelik elemanlar ekleme

-Yeni Takviye perdeleri veya kolonları vb.

-Eleman ekleme Vb...

 

 

Etki Azaltma Yöntemi:       Yapılan uygulamalar deprem kuvvertini sönümlemektedir.

- Enerji Sönümleme /İndirgeme

-Yapı İçi Enerji Sönümleyiciler

-Taban İzolasyonu

-Ayarlı Kütle sönümleyiciler

-Kütle Azaltma Vb...

 

 

• SADECE İZOLATÖRLÜ SİSTEMLERİN DEZAVANTAJLARI ?

Testlerin tam ölçekli izolatörler üzerinden, çevrimsel ve dinamik yükleme ile yapılması oldukça zordur ve bu testler ülkemizde yapılamamaktadır. Bahsi geçen testler, dünyada ise akredite olmuş sınırlı sayıda test merkezi tarafından yapılabilmektedir.

Maliyetleri oldukça yüksektir.

Günümüz itibarı ile, bu test merkezleri, 1-1.5 yıl sonrasına gün vermektedirler.

Kurşun çekirdekli elastomer mesnetlerde, çevre sıcaklığının ve elastomerin ürettiği sıcaklığın davranışa etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Sürtünmeye dayalı izolatörlerde de sıcaklığın ve sürtünme ile oluşan ısının etkisi, zamana bağlı olarak malzemede oluşan kirlenme ve sürtünme özelliklerindeki değişim gibi etmenler, göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebepten İzolasyonun doğrusal (lineer) ya da doğrusala yakın elastomer izolatörler ile sağlanması, sönümlemenin ise sönümleyiciler ile sağlanması en mantıklı sistem olarak gözükmektedir. Bu sistem, yurtdışında, özellikle Japonya’da kullanılmaktadır.

 

• HİBRİT SİSTEMİN AVANTAJLARI ?

Elastomer İzolatörler, davranışları oldukça basit ve iyi bilinen bir mesnet çeşididir. Sürtünmeye dayalı sönümleyicilerin davranış prensibi oldukça basittir.

İki ayrı eleman kullanılması sayesinde, yapı periyodu ve sönümleme oranları birbirinden bağımsız olarak tasarlanabilir.

Kullanılan sönümleyicilerin sönümleme özellikleri ısıya, depremin hızına, ortam şartlarına bağımlı değildir.

Testleri kolaydır ve pahalı değildir. Sönümleyicilerin optimal yerleşimi ile Türkiye’de birçok projede gözlemlenen yapısal düzensizliklerin etkileri en aza indirilebilir.

Sürtünmeye dayalı sönümleyicilerin sönümleme kapasiteleri, kurşun çekirdekli elastomer ve sürtünmeye dayalı izolatörlere göre oldukça yüksektir.

Önerilen sistem ve kullanılan izolatör ve sönümleyiciler, pratikte uygulanmış ve bu yapılar şiddetli depremleri hasar almadan atlatmışlardır.

•SÜRME ZEMİN KAZIK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NEDİR ?

- Ekipmanlar ve makinaler hafif ve küçüktür

-Sıkışık,dar bölgelerde bile çalışma imkanı sağlar

-Gürültü kirliliği yaratmaz

-İmalat esasında titreşim yaratmaz

-Çevreye rahatsızlık vermez,aşırı kirlenme yaratmaz