Tokat / TÜRKİYE

İŞ VEREN TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM YILI 2005

PROJE TANIMI Tokat ili merkez ilçede bulunan toplam alanı 10.500 m2'yi bulan devlet hastanesinin 6 bloğunun deprem dayanıklılık testlerinin yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması işidir.

SERVİSLER •Mimari ve yapısal sistem röleve alınması ve röleve projelerinin hazırlanması, Tahribatlı ve tahribatsız malzeme testlerinin yapılması, Zemin etütünün yapılıp raporlanması, Mevcut yapısal sistemin güncel deprem yönetmeliğine göre analizinin yapılması, Mevcut durum raporunun hazırlanması, Güçlendirme analizlerinin yapılması ve projelerinin hazırlanması, İhale dokümanlarının ve yaklaşık maliyetin tespiti