Proje Adı: Kışladağ Altın Madeni Tesisi Faz III Müşavirlik Hizmeti

İşveren: Eldorado Gold Corporation

Adres:1188 - 550 Burrard Street
Bentall 5 Vancouver, BC CANADA V6C 2B5

Toplam yatırımın yaklaşık değeri: 40.000.000,00-USD

Konum: Uşak

Dinamik iş başlangıç tarihi:Temmuz/2010

Dinamik iş tamamlama tarihi:Aralık/2011

Projenin kısa açıklaması:

Yatırımcı Kanadalı uluslararası bir altın üreticisi olan Eldorado Gold Corporation’dır. Eldorado, Brezilya, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Çin’de faaliyet göstermektedir. Genç madenleri, yüksek kazançlı ve güçlü ciro tablosuyla Eldorado dünyadaki düşük maliyetli altın üreticileri arasındadır. Eldorado 2016 yılına kadar, yılda yaklaşık 1,7 milyon ons altın üretmeyi planlamaktadır.

Teknolojik tasarım Hatch tarafından yapılmıştır. Projeye katkı sağlayan diğer firmalar ise aşağıdaki gibidir;

•  Metso: Kırıcı ve apron besleyici,

•  Schenck: Elek

Projenin amacıkırıcı tesisi kapaitesinin yıllık 12,5 milyontona  çıkartılmasıdır.

Kışladağ,tam kapasiteye ulaştığındaTürkiye'nin en büyükaltın madeni olacaktır.Toplam altın rezervi10.231.000onsve yaklaşıktenoru0.74g / tolaraköngörülmektedir.Kışladağ Projesinin bütünü, maden araştırmasının ve zenginleştirme tesisinin yapılıp, en gelişmiş teknikler kullanılarak ve çevreye en az zarar verilerek altın elde edilmesini hedeflemektedir.Kişladağ bir düşük kaliteli, yığın tonajlı, açık ocak operasyonudur ve altın, yığın liçi yöntemi ile elde edilmektedir.

Cevher, aşağıdaki aşamalardan geçerek altın haline gelmektedir:

 • Üç aşamalı kırma prosesi,
 • Yığın liçi alanına konveyörlerle taşınması ve
 • Mobil konveyör ve istifleme ekipmanı ile liç alanına yerleştirilmesi,
 • Karbon soğurma ünitesi (ADR)

Dinamik’in kapsamı saha kontrollüğü ve müşavirliktir. Hizmet, Türk Standartları’na göre yürütülmüştür. Dinamik kapsamı içindeki yapılar aşağıdaki verilmiştir:

 • İkincil ve üçüncül kırma
 • İnce cevher deposu ve eleği,
 • Kırmacevher stok geri kazanım,
 • İnce cevher eleği,
 • İnce cevher kırma.  

Dinamik tarafından gerçekleştirilen hizmetler:

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı kontrollüğü
 • Proje Yönetimi
 • İş programı oluşturma
 • İnşaat İzleme ve Montaj Programlama
 • Maliyet Kontrolü
 • İnşaat kontrollüğü