İstanbul / TÜRKİYE

İŞ VEREN T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

PROJE ORTAKLARI •Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

YAPIM YILI 2007

PROJE TANIMI Ismep projesi kapsamında yürütülen projenin amacı beklenen Marmara Depremi öncesinde İstanbul'daki riskli kamu binalarının deprem dayanımlarının tespit edilmesi ve bunların güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi. Bu kapsamda C.B.1.3/A paketinde 200.000 m2 kamu binası incelenmiştir.

SERVİSLER    

•Tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri kullanarak binaların deprem dayanımlarının belirlenmesi

• Binaların konvensiyonel tekniklerle yeni deprem yönetmeliğine göre ön tasarımlarının ve projelerinin oluşturulması ve güçlendirme maliyetlerinin hesaplanması

• Binanın teknik ve ekonomik olarak fizibilitesinin incelenmesi ve bina performans kararını da içeren sentez raporunun oluşturulması

• Binaların nihai tasarımlarının ve ihale dokümanlarının hazırlanması