İşin Adı:Efemçukuru Altın Elde Etme Tesisi Kontrollük ve Müşavirlik İşleri

İşveren: Eldorado Gold Corporation

Adres:1188 - 550 Burrard Street
Bentall 5 Vancouver, BC CANADA V6C 2B5

Yatırım Bedeli: 153.000.000,00-USD

Konum: Menderes/İzmir

Başlangıç tarihi (ay/yıl): Haziran/2009

Bitiş tarihi (ay/yıl): Nisan 2011

Projenin kısa tanımı:

Yatırımcı Kanadalı uluslararası bir altın üreticisi olan Eldorado Gold Corporation’dır. Eldorado, Brezilya, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Çin’de faaliyet göstermektedir. Genç madenleri, yüksek kazançlı ve güçlü ciro tablosuyla Eldorado dünyadaki düşük maliyetli altın üreticileri arasındadır. Eldorado 2016 yılına kadar, yılda yaklaşık 1,7 milyon ons altın üretmeyi planlamaktadır.

Tesisin teknolojik tasarımı Promer Müşavirlik Mühendislik tarafından yapılmıştır. Projeye katkı sağlayan diğer firmalar ise aşağıdaki gibidir;

 • Wardrobe: Konsept tasarımı
 • Citic: Değirmen
 • Sandwick: Yeraltı kırıcısı
 • Larox: Filtre,
 • Terbay: İnşaat ve yapısal işler yüklenicisi.

Projenin kapsamı, öngörülen rezervi 1.506.000 ons ve yaklaşık tenoru 9,10 g/t olan altın madeni işleme tesisinin inşaat ve montajıdır.

Efemçukuru projesi yüksek kaliteli cevhere haiz yer altı madenciliği operasyonudur. Cevher tesiste bulunan bir değirmen ve folatasyon konsantresi vasıtasıyla işlenmektedir. Madenin ömrü yaklaşık 9,4 yıldır. Her gün 1.100 ton cevher bilyeli değirmen sonrası gravite ve flotasyon vasıtasıyla işlenmektedir. Flotasyon çıktısı daha ileri işlemler ve altın elde edilmesi için Kışladağ Altın Madeni’ne gönderilmektedir. Cevher atıkları suyun geri kazanımı için filtreden geçirilerek sahada depolanmakta ve yer altı madeninden çıkartılan malzeme yerine dolgu olarak kullanılmaktadır.

Dinamik’in kapsamı Saha kontrollüğü ve müşavirliğidir. Dinamik kapsamı içinde yapılar aşağıdaki gibidir:

  

 • Kurutma,
 • Kamyon park binası,
 • Yönetim Binası,
 • Bakım ve depo,
 • Laboratuar,
 • Bekçi kulübesi,
 • Maden kurtarma,
 • Kantin,
 • Patlayıcı deposu,
 • İnce cevher silosu,
 • Çakıl kırıcı, depolama ve yeraltı kırıcı,
 • Kırma cevher deposu,
 • Yoğunlaştırıcı binası ve taşıma,
 • Taşlama,
 • Yüzdürme,
 • Reaksiyon hizmetleri,
 • Altın odası,
 • Atık gravite devresi pompa istasyonu,
 • Atık yoğunlaştırma,
 • Filtrasyon,
 • Atık Barajı,
 • Su arıtma tesisi,
 • Taşıyıcılar,
 • Borulama,
 • Kanalizasyon sistemi,
 • İstinat duvarı,
 • Bağlantı yolu
 • Saha drenajı

  

Projede sağlanan hizmetler:

 • Saha müşavirliği
 • Sözleşme yönetimi,
 • Maliyet kontrolü
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı kontrollüğü