Ticaret

İnşaat ve sanayi alanlarında yüksek teknolojik ekipmanların Türkiye ve/veya bölge distribütörlükleri