DAMPTECH

DAMPTECH dünyada dairesel sürtünme sönümledirici tedarikçisi tek firmadır. Firmanın dairesel sürtünme sönümlendirici ürünleri patentlidir.

 DAMPTECH sönümlendiricileri, binaları, köprüleri, viyadükleri, kuleleri, sanayi yapılarını ve konutları depreme karşı güvenli hale getirmektedir.

DAMPTECH sönümlendiricilerinin en önemli avantajları:

DAMPTECH sönümlediricileri, betonarme, çelik ve ahşap yapılarda kolayca kullanılabildiği gibi mevcut yapıların güçlendirilmesi çalışmalarında da uygulanabilir.

www.damptech.com